GŁÓwne publikacje Pełny spis publikacji

Monografie, podręczniki, skrypty – publikacje zwarte

 • O odbudowę kapitału społecznego, Uniwersytet Warszawski, Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2003.
 • Sprawne zarządzanie organizacją, Podręcznik akademicki. Wydawnictwo SGH, Warszawa wydanie I 1997, wydanie II 1998.
 • Successful, though short lived sociotechnics: The case of Burundi, Universite du Quebec a Montreal 1994.
 • Management Efficient, Deuxieme Partie (część druga), Ministre de la Fonction Publique Kigali, Rwanda 1992.
 • Management Efficient, Premiere Partie (pierwsza część), Ministere de la Fonction Publique et de la Formation Profesionelle. Kigali, Rwanda 1991.
 • Management in Socialist Countries. USRR and Central Europe, (3 wydanie poważnie rozbudowane), Walter de Gruyter, Berlin, New York 1991.
 • Manuel sur l’analyse des travaux administratifs, vol. 1, Generalites, Centre de Perfectionnement en cours d’emploi, Bujumbura, Burundi 1990.
 • Problematique generale de la reforme administrative dans le monde, Ministere de la Fonction Publique, Bujumbra, Burundi 1990.
 • Organisation et Gestion (Management). Deuxieme Partie (część druga), PNUD. Bujumbra, Burundi 1984.
 • Organisation et Gestion (Management), Theorie et Pratique Programme de Nations Unis pour le Developpement. Premiere Partie (część pierwsza), Bujumbura, Burundi 1983.
 • Podstawy organizacji i zarządzania (podręcznik uniwersytecki), KiW, Warszawa, wydanie I 1977, wydanie II 1980.
 • Ewolucja systemów zarządzania, PWE, Warszawa 1978.
 •  Autonomization of Organizational Units. From Pathology of Organization, PAN, poza cenzurą, Warszawa 1977.
 • Organizace prace reditele, Nakladelstvi Svoboda, Praha 1974.
 • Organizacja pracy własnej dyrektora, wyd. I, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1971.
 • Autonomizacja jednostek organizacyjnych. Z patologii zarządzania, wyd. 2 rozszerzone i uaktualnione, PWE, Warszawa 1971.
 • Dyrektor. Z problematyki zarządzania instytucją, wyd. I, KiW, Warszawa 1968.
 • Organizacja bankowości w Polsce Ludowej, Towarzystwo Naukowej Organizacji Pracy, Łódź 1965.
 • Bank a przedsiębiorstwo, Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych, Warszawa 1964.

Rozdziały w monografiach

 • Patologia procesu transformacji administracji publicznej w latach 1990-2003, w: Fundacja Innowacja: Polska Transformacja Ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw, 2005.
 • Krytyczna Teoria Organizacji, redakcja naukowa, Wstęp i referat: Transformacja administracji publicznej (1990-1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo WSPiZ 2004.
 • Dobre Państwo, redakcja wspólna z Jerzym Kubinem i artykuł: Struktury i kierunki zarządzania państwem. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Kryteria doboru kadr, w: O lepszą jakość kadr w administracji samorządu terytorialnego. Senat RP, Warszawa 2004.
 • Cele, konceptualizacja i realizacja reformy administracji publicznej (zwanej decentralizacyjną), w: Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2003.
 • Patologia procesu transformacji administracji publicznej w Polsce w latach 1990-2000. Transformacje, wyd. WSPiZ, listopad 2002.
 • Model of the middle level "Nomenklatura" in Polish People‘s Republic. Bulletin, vol. XIV, 1997. Polish Institute of Arts and Sciences, McGill University, Montreal.
 • Jak destalinizowaliśmy nasz bank centralny w październiku 1956, w: Bratkowski S.: Październik 1956. Pierwszy wyłom w systemie, Pruszyński i Spółka, Warszawa 1996.
 • La vision du developpment organisationnel de l’administration publique en tant que base du programme des reformes administratives des pays en voie de developement, w: Administration – Politique. Melanges en l’honneur Athos G. Tsoutsos. Editions ZNt, N. Sakkoulas, Athenes 1989.
 • Wychowawcza rola organizacji, w: Suchodolski B. (red): Społeczeństwo wychowujące, Ossolineum 1983.
 • A New Problem of Formalizing the Directives in the Bureaucratic Process, in: The Journal of Business, Seton Hall University, May 1972.
 • Styl kierownictwa na tle zadań naukowych, w: Matejko A. (red.), Socjologia Kierownictwa, PWE, Warszawa 1969.
 • Zawód pracownika bankowego, w: Sarapata A. (red.), Socjologia Zawodów, KiW 1965.
 

Management in Socialist Countries

Ewolucja sprawnego zarządzania

Wstęp do teorii organizacji i zarządzania

Organizace prace reditele

Sprawne zarządzanie organizacją

Krytyczna teoria organizacji

Dobre państwo

Niezapomniane twarze

Okruchy wspomnień: Armia Krajowa jedzie na sybir

 
email